O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI

G'.O. MAVLONOV NOMIDAGI SEYSMOLOGIYA INSTITUTI




O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi G'.O. Mavlonov nomidagi
Seysmologiya institutining Xalqaro aloqalari


Institut O‘zbekiston Respublikasi va Birlashgan millatlar tashkiloti o‘rtasidagi Shartnomaga asosan 2003 yil 21 oktyabrdan hozirgacha BMTning “Butun dunyoda yadroviy sinovlarni batomom ta'qiqlash to‘g‘risida”gi Shartnomasining texnik qismini bajarib kelmoqda. Shartnomaga muvofiq Institutda BMTning “№186-Toshkent” seysmik stansiyasi va yo‘ldosh antenna o‘rnatilgan, seysmologik ma'lumotlar milliy markazi tashkil etilgan. Birlashgan Millatlar tashkilotining Vena shahridagi Xalqaro seysmologik ma'lumotlar markazi bilan on-layn rejimda ma'lumotlar ayirboshlash amalga oshiriladi.

Batafsil