O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI

G'.O. MAVLONOV NOMIDAGI SEYSMOLOGIYA INSTITUTI
EKSPERIMENTAL SEYSMOLOGIYA LABORATORIYASI

Laboratoriya Mudiri –fizika –matematika fanlari nomzodi
Alisher Haydarovich Ibragimov

Laboratoriya tashkil etilgan yili: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 191-son qarori asosida 2016-yilda O‘zR Fanlar akademiyasi Seysmologiya instituti tuzilmasida “Instrumental Seysmologiya” laboratoriyasi tashkil etildi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrdagi 1054-sonli qaroriga asosan “Instrumental seysmologiya” laboratoriyasi “Eksperimental seysmologiya “ laboratoriyasiga o‘zgartirildi.

I.Laboratoriya ilmiy jamoasi

Yuklash

II.Laboratoriyanng ilmiy yo‘nalishi.

Eksperimental seysmologiya sohasidagi tadqiqotlar, qurilish maydonlarini seysmik mikrorayonlashtirish bo‘yicha ishlar, kuchli zilzilalar haqida erta ogohlantirish texnologiyasini ishlab chiqish, yerosti boyliklaridan foydalanish ob'yektlarini seysmik monitoring qilish hisoblanadi. O‘ta muhim ob'yektlar uchun seysmik bardoshliligini hisoblash bo‘yicha sintetik akslerogrammalarni yaratish bo‘yicha ishlar olib borilmoqda.

III.Laboratoriyaning asosoiy yutuqlari va natijalari.

Laboratoriya Fan va texnologiyalar agentligi, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Fan va texnologiyalarni rivojlantirishni muvofiqlashtirish qo‘mitasi, O‘zbekiston Respublikasi FA Fundamental tadqiqotlarni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasining davlat grantlarini amalga oshirishda faol ishtirok etadi.

O‘tgan davr mobaynida 3ta ilmiy hisobot tayyorlandi. Dastur to‘plamlari uchun 2ta patent olindi. Laboratoriya mutaxassislari "Seysmologiya va seysmometriya" mutaxassisligi bo‘yicha magistrlarni tayyorlaydi. Laboratoriya xodimlari tomonidan Qalmoqqir karyeri devorlarining seysmik bardoshliligini monitoring qilish bo‘yicha ishlar amalga oshirildi. Muruntov karyeri devorlarini seysmik mikrorayonlashtirish ishlari bajarildi. Sanoat portlashlarining karyerning infratuzilma ob'yektlariga ta'siri o‘rganildi. Hozirgi kunda "O‘zbekiston Respublikasi hududida kuchli zilzilalar haqida erta ogohlantirish va ro‘y bergan zilzilalar haqida favqulodda ma'lum qilish usullarini ishlab chiqish" (shartnoma raqami: PZ-20170921217) amaliy-ilmiy mavzusi doirasida tcp/ip protokoli orqali ma'lumotlarni serverga uzatish funksiyasiga ega raqamli akselerometrlar ishlab chiqilib, tayyorlandi. Toshkent shahri hududida kutilayotgan silkinish darajasi va uning kelish vaqti to‘g‘risida zudlik bilan xabardor qilish uchun telegram-bot ishlab chiqildi.

Laboratoriya xodimlari respublika hududida ro‘y bergan kuchli zilzilalar oqibatlarini makroseysmik tekshirishda ishtirok etadilar. EMS-98 shkalasi bo‘yicha ballarda seysmik ta'sirlarning intensivligini ko‘rsatadigan qurilma ishlab chiqildi.

IV.Amalga oshirilgan va davom etayotgan ilmiy ishlar

PZ-20170921217 O‘zbekiston hududida kuchli zilzilani erta ogohlantirish va zilizila bo‘lgani to‘g‘risida tezkor ma'lumot yetkazish uslubini ishlab chiqish. 2018-2020 y.

1. FVV Seysmoprognostik monitoring Respublika markazi stantsiyalari uchun MEMS texnologiyalari (Mikroelektromexanik tizimlar) va mikrokontrollerga asoslangan akselerometrlar o‘rnatildi

2. Mintaqada kuchli zilzilalar sodir bo‘lganida tezlanishlar miqdorini tezkor tarzda yuboruvchi telegram-bot dasturiy ta'minoti ishlab chiqildi va amaliyotda tadbiq etildi.

V. Xo‘jalik shartnomalar.

O‘zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligining buyurtmasiga muvofiq 2022-yil 10-mayda tuzilgan 17/2022-sonli shartnomaga asosan «Andijon, Namangan, Farg‘ona» shaxarlarini 1:25000 mashtabdagi seysmik mikrorayonlashtirish (SMR) ishlari olib borilmoqda. Jizzax viloyatining Forish tumanida atom elektrostantsiyasi (AES) qurilishi rejalashtirilayotgan xududida seysmik monitoring olib borilmoqda. Seysmogeodinamik ta'sirini o‘rganish maqsadida Dengizko‘l-Qandim-Gissar uchastkalarida statsionar rejimli seysmologik kuzatuvlar o‘tkazilmoqda. 2020-2023-yillar. OOO "LUKOYL Uzbekistan Opereyting Kompani" №UZ-20-8009-0715, 2020-yil 1-dekabr.


VI. Xalqaro loyihalarda ishtiroki.

Jahon banki GPSS & GFDRR dasturlari doirasida “Andijon shahar hududining seysmik xavfini baholash va qabul qilingan ijtimoiy ob'ektlarga (4 ta maktab, 2 ta MTM, 3 ta shahar shifoxonalari) seysmik ta'sir parametrlarini aniqlash (2019-yil).

VIII. 2020-2022-yillarda Ilmiy amaliy anjumanlarda va boshqa ilmiy to‘plamlarda chop etilgan nashrlar.
Xalqaro ilmiy jurnallarda nashr etilgan maqolalar va tezislar

1. А.Х.Ибрагимов О феномене «медленных» землетрясений. Ўзбекистон Республикаси аҳолиси ва ҳудудининг сейсмик хавфсизлигини таъминлаш муаммолари (TASECO-2021).с.с.15-18

2. А.Х.Ибрагимов К вопросу о дискриминации слабых землетрясений и взрывов. Ўзбекистон Республикаси аҳолиси ва ҳудудининг сейсмик хавфсизлигини таъминлаш муаммолари (TASECO-2021).с.с.38-40.

3. Ибрагимов А.Х. Оценка эффективности системы раннего оповещения о сильных землетрясениях в условиях редкой сети сейсмических станций. (Вестник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, Т. 4, № 3, 2020г) 280-284ст..

4. Хамидов Х.Л., Ибрагимов А.Х., Хамидов Л.А. Современное остояние и результаты сейсмического мониторинга на плотине и береговых склонах Чарвакского водохранилища. (Вестник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, Т. 4, № 3, 2020)-287-293ст.

5. Л.А. Хамидов, А.Х. Ибрагимов, И.М. Алимухамедов, Х.Л. Хамидов Результаты обработки записей колебаний плотин и береговых склонов Чарвакского и Андижанского водохранилищ Узбекистана при слабых землетрясениях.( Российский сейсмологический журнал 2020 Т 2, № 4) 28–42 ст.

6. Author M.Shayakubova Algorithm of mathematic procession and creation of an algorithm for detecting seismic events. “ACADEMICIA” An International Multidisciplinary Research Journal. India -2020й. – 144p.

7. М.З.Шаякубова Методы и технологии сбора, оброботки сейсмических данных по трехкомпонентной станции. “Наука и инновационные технологии” илмий- ахборот журнал Қирғизистон -2021й. -249 бет.

8. Ибрагимов А.Х., Ли А. Прототип системы раннего оповещения о сильных землетрясениях. (Сборник докладов международной научной конференции -2020г.)- 90-94ст.

9. Хамидов Л.А., Ибрагимов А.Х., Хамидов Х.Л., Артиков Ф.Р., Ганиева Б.Р., Анварова С.Р. Создание локальных сетей мониторинга сейсмической опасности в крупных водохранилищах, рамположенных в зонах 8-9 балльной сейсмичности Узбекистана. (Сборник докладов международной научной конференции-2020г)-52-56ст

10. М.З.Шаякубова Разработка системы автоматической локации сейсмических событий по данным трехкомпонентной станции. «Актуальные проблемы нефтегазовой геологии и инновационные методы и технологии освоения углеводородного потенциала недр» Международная научно-практическая конференция, Т- 2019й. – 263 ст.

11. М.З.Шаякубова Применения автоматического детектора сейсмических событий по одиночной станции. «Наука и образование в современном мире: вызовы 21 века» VI Международная научно-практическая конференция, Казахистан - 2020й. – 133 бет.

Respublika ilmiy jurnallarida nashr etilgan maqolalar va tezislar:

1. Янбухтин И.Р., Алимухамедов И.М., Закиров А.Ш., Мамарозиков Т.У., Мусаев У.Т., Орипов Н.К., Ибрагимов А.Х. , Юлдашев Э.Ш., Мажидов Ж.Р., Исламов Х.А. Сейсмометрия и электротомография при оценке степни сейсмической устойчивости грунта. Проблемы сейсмологии. №2, т.3. Ташкент. 2021.с.с.83-90.

2. Исмаилов В.А., Ибрагимов А.Х.,Хамидов Л.А., Ёдгоров Ш.И., Авазов Ш.Б.,Юлдашев Э.Ш., Мажидов Ж.Р., Исламов Х.А. Экспресс-метод диагностики сейсмической устойчивости высотных зданий и особо ответственных сооружений. Проблемы сейсмологии. №2, т.3. Ташкент. 2021.с.с.73-82.

3. Курбанов Т.С. “Сейсмический режим Южно-Ферганской сейсмогенной зоны за последние три года, 2016-2018гг.”. ВЕСТНИК НУУз- 185 стр.

4. Рахматов.А.Р., Бузейв Б.Б. Обработка сейсмических данных (ВСП) с использованием современных технологий Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети илмий журнал Тошкент 2021й. 205-212 бет

5. А.Р.Рахматов, Б. Ғ.Алимов Тарихий обидаларнинг грунт шароитини ҳисобга олган ҳолда сейсмик таъсирни баҳолаш (Тиллакори обидаси мисолида) Ўзбекистон Республикаси аҳолиси ва ҳудудининг сейсмик хавфсизлигини таминлаш муаммолари Тошкент 2021й 141-146 бетлар

6. Ч.Ш.Мухаммедрахимов, Ж.Р.Мажидов, Э.Ш.Юлдашев Жанубий Фарғона Сейсмоген зонаси зилзила ўчоғи механизимлари маьлумотлари бўйича кучланганликнинг асосий ўқлари тахлили Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети (Ёшлар ва геология 391-396 бет)

7. Т.С.Курбанов, Ч.Ш.Мухаммедрахимов “Ўзбекистонда сўнгги бир йилда содир бўлган зилзилалар сонига кўра таҳлил натижалари”. “Ёшлар ва геология” 2021 йил ННУз- 265 бет.

8. Курбанов Т.С., Мухаммедрахимов Ч.Ш., Тухтасинов А., Зиябов Ш. “Сейсмический режим Южно-Ферганской сейсмогенной зоны за последние три года, 2016-2018гг.”. ВЕСТНИК НУУз 2021 г 3/1 - 185 ст.

9. Хамидов Л.А., Ибрагимов А.Х., Хамидов Х.Л., Артиков Ф.Р., Ганиева Б.Р., Анварова С.Р. Разработка проекта и создание локальных сетей мониторинга сейсмической опасности в крупных водохранилищах, расположенных в зонах 8-9 балльной сейсмичности Узбекистана. (Seysmologiya muammolari * Проблемы сейсмологии * Seismology problems * №2, т.2, 2020)-74-82ст.

10. Ибрагимов А.Х., Ли А. Реализация системы раннего оповещения о сильных землетрясениях в Узбекистане (Seysmologiya muammolari * Проблемы сейсмологии * Seismology problems * №2, т.2, 2020)- 26-34ст.

11. М.З.Шаякубова Некоторые аспекты математической обработки и создании алгоритма обнаружения сейсмических событий. «Илм –фан ва инновацион ривожланиш» илмий журнал.Тошкент-2020й. – 96 бет.

12. М.З.Шаякубова Методы и технологии сбора, обработки сейсмических данных. “Вестник НУУз” илмий журнал Тошкент -2021й. -228 бет.

13. М.З.Шаякубова Некоторые аспекты математической обработки и создания алгоритма обнаружения сейсмических событий. «Ekologiya xabarnomasi» илмий-амалий журнал. Тошкент-2021й. №1 – 12 бет.

14. Абдуллаев Ш.Ш., Ибрагимов Р.С., Мамарозиков Т.У., Ибрагимов А.Х. Инструментальная оценка сейсмической устойчивости мавзолея «Ишратхона» (Самарканд). Inshoot mustahkamligi, turg‘unligi va zilzilabardoshligi muammolarining yechimida geotexnikava poydevorsozlik ilmining zamonaviy usullari va texnologiyalari konferenciya materiallari. Toshkent, 2021. ст.110-115.

15. Э.Ш.Юлдашев, Х.А.Исламов Ўзбекистон Республикаси ахолиси ва худудларининг сейсмик хавфсизлигини таъминлаш муаммолари, илмий конференция тўпламида 21-26 бет

16. А.Р.Рахматов Электроразветканинг электротомография усули ёрдамида карст бўшлиқларини аниқлаш (Тюбегатан калий тузлари кони мисолида). (Геология ва геоинформацион тизимларнинг долзарб муаммолари. Т- 2020й).128-131 бетлар..

17. А.Р.Рахматов Қудуқларда геофизик тадқиқот ва вертикал электр зондлаш (ВЭЗ) усуллари ёрдамида карст бўшлиқларини аниқлаш (Тюбегатан калий тузлари кони мисолида). (Геология ва геоинформацион тизимларнинг долзарб муаммолари.Т- 2020й).131-133 бетлар.

18. А.Р.Рахматов Мезозой ётқизиқларини сейсмостратиграфик таҳлил, Газли кўтарилмаси тузкон ботиқлиги мисолида. (Геология ва геоинформацион тизимларнинг долзарб муаммолари.Т- 2020й). 98-101 бетлар.

19. М.З.Шаякубова Система автоматической локации сейсмических событий в реальном времении. «Фан ва таълим ривожлантиришда Ёшларнинг ўрни» Республика илмий ва илмий-техник конференция, Т -2019й. -47 бет.

20. М.З.Шаякубова Некоторые аспекты математической обработки и создании алгоритма обнаружения сейсмических данных. «Янги Ўзбекистонни қуриш ва ривожланишида ёшларнинг фаоллиги» мавзусидаги IV онлайн конференция, Наманган -2020й. -47 бет.