O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI

G'.O. MAVLONOV NOMIDAGI SEYSMOLOGIYA INSTITUTI
Seysmik xavf yuqori bo‘lgan zonalar kadastri

Noyob obyekt rahbari: Normo’minov Mirjahon Sherali o’g’li

Noyob obyekt tashkil etilgan yili. Noyob obyekt Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 30-iyundagi 152-son qarori asosida tashkil etilgan.

Seysmik xavf yuqori bo‘lgan zonalar kadastri "Tabiiy xavfi yuqori bo‘lgan zonalar" Davlat kadastrining bir qismidir Seysmik xavf yuqori bo‘lgan zonalar kadastri asosiy vazifalari - seysmik xavfni baholash bilan bog‘liq ma’lumotlarni, seysmik tebranishlar manbalari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni, kartografik materiallarni yig‘ish va tizimlashtirish va geografik axborot bazasini yaratish. Bazani yaratishda O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Seysmologiya instituti laboratoriyalari tomonidan seysmik xavfni baholash sohasida olingan yangi ma’lumotlar bilan, yaratilgan tematik qatlamlarga oid yangi ma’lumotlarni muntazam ravishda shakllantirib borish. Kadastr bazasiga tematik qatlamlar bo‘yicha yangi ma’lumotlarni kiritish, Respublikada o‘tkazilgan seysmik monitoring natijalari bo‘yicha tizimli ravishda axborot bazasini tuzish va DKYaT kadastriga kiritish uchun bosh tashkilotga topshirish.