O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI

G'.O. MAVLONOV NOMIDAGI SEYSMOLOGIYA INSTITUTIСейсмология институти илмий кенгаш таркиби


Фамилияси,исми, шарифи Лавозими, илмий даражаси, илмий унвони Илмий кенгашдаги лавозими
Рафиқов Вахоб Асомович Институт директори, география фанлари доктори, катта илмий ходим Раис
Исмаилов Вахитхан Алиханович Илмий ишлар бўйича директор муовини, геология-минералогия фанлари доктори, профессор Раис муовини
Туйчиев Ахмаджан Исмаилович Илмий котиб, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим Котиб
Абдуллабеков Қахарбай Насирбекович Лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик аъзо
Атабеков Икрам Урманович Етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим аъзо
Ибрагимов Алишер Хайдарович Лаборатория мудири, физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходим аъзо
Ибрагимов Роман Соломонович Етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим аъзо
Ибрагимова Татьяна Людвиговна Етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим аъзо
Максудов Сабитжан Хамидович Етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, профессор аъзо
Нурматов Улфат Аманович Лаборатория мудири физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходим аъзо
Усманова Махира Турабовна Етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходим аъзо
Хамидов Лутфулла Абдуллаевич Лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим аъзо
Хусомиддинов Сабриддин Самарович Етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим аъзо
Юсупов Шухрат Сакиджанович Лаборатория мудири, геология-минералогия фанлари доктори аъзо
Ёдгоров Шарофиддин Исматуллаевич ЛЛаборатория мудири, геология-минералогия фанлари буйича фалсафа доктори, катта илмий ходим аъзо
Юсупджанова Улмас Акбаровна Касаба уюшмаси раиси аъзо
Қўзиев Фарход Нормаматович Ёш олимлар кенгаши раиси аъзо


Сейсмология институти ҳузуридаги геология-минералогия ва физика-математика фанлари бўйича илмий даражалар берувчи
DSc.02/30.12.2019.GM/FM.97.01 рақамли илмий кенгаш таркиби
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестацияси раисининг 2019 йил 30 декабрдаги №355-сонли қарори


Фамилияси,исми, шарифи Ихтисослик шифри Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони
Абдуллабеков Кахарбай Насирбекович (раис) 04.00.06 Сейсмология институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик
Исмаилов Вахитхан Алиханович (раис ўринбосари) 04.00.06 Сейсмология институти директор ўринбосари, геология-минералогия фанлари доктори, профессор
Шукуров Зухриддин Фазлиддинович(илмий котиб) 04.00.06 Сейсмология институти, катта илмий ходим, геология-минералогия фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
Атабеков Икрам Урманович 04.00.06 Сейсмология институти, етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори
Ибрагимов Роман Соломонович 04.00.06 Сейсмология институти, етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори
Ибрагимова Татьяна Людвиговна 04.00.06 Сейсмология институти, етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори
Максудов Сабитжан Хамидович 04.00.06 Сейсмология институти, етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, профессор
Раджабов Шухрат Сайфуллаевич 04.00.06 Ўзбекистон Миллий университети, кафедра профессори, геология-минералогия фанлари доктори
Туйчиев Ахмаджон Исмоилович 04.00.06 Сейсмология институти, илмий котиб, физика-математика фанлари доктори
Хамидов Лутфулла Абдуллаевич 04.00.06 Сейсмология институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори
Хусомиддинов Сабриддин Самарович 04.00.06 Сейсмология институти, етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори
Юсупов Шухрат Сакиджанович 04.00.06 Сейсмология институти, етакчи илмий ходим, геология-минералогия фанлари доктори