O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI

G'.O. MAVLONOV NOMIDAGI SEYSMOLOGIYA INSTITUTIСейсмология институти илмий кенгаш таркиби


Фамилияси,исми, шарифи Лавозими, илмий даражаси, илмий унвони Илмий кенгашдаги лавозими
Рафиқов Вахоб Асомович Институт директори, география фанлари доктори, профессор Раис
Исмаилов Вахитхан Алиханович Илмий ишлар бўйича директор муовини, геология-минералогия фанлари доктори, профессор Раис муовини
Туйчиев Ахмаджан Исмаилович Илмий котиб, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим Котиб
Абдуллабеков Қахарбай Насирбекович Лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик аъзо
Атабеков Икрам Урманович Етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим аъзо
Актамов Бекзод Уктамович Катта илмий ходим, геология-минералогия фанлари бўйича фалсафа доктори, катта илмий ходим аъзо
Ибрагимов Алишер Хайдарович Лаборатория мудири, физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходим аъзо
Ибрагимов Роман Соломонович Етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим аъзо
Ибрагимова Татьяна Людвиговна Етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим аъзо
Максудов Сабитжан Хамидович Етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, профессор аъзо
Мирзаев Муроджон Абдурахимджанович Лаборатория мудири, физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори, катта илмий ходим аъзо
Нурматов Улфат Аманович Лаборатория мудири физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходим аъзо
Расулов Алишер Вахобжонович Лаборатория мудири аъзо
Садиков Юсуп Мухтарович Катта илмий ходим, геология-минералогия фанлари номзоди аъзо
Усманова Махира Турабовна Етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходим аъзо
Хамидов Лутфулла Абдуллаевич Лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим аъзо
Юсупов Валижон Рустамович катта илмий ходим, геология-минералогия фанлари бўйича фалсафа доктори, катта илмий ходим аъзо
Максудов Сабитжан Хамидович Етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, профессор аъзо
Шукуров Зухриддин Фазлитдинович Лаборатория мудири, геология-минералогия фанлари доктори аъзо
Ёдгоров Шарофиддин Исматуллаевич катта илмий ходим, геология-минералогия фанлари бўйича фалсафа доктори, катта илмий ходим аъзо
Юсупджанова Улмас Акбаровна Касаба уюшмаси раиси аъзо
Қўзиев Фарход Нормаматович Ёш олимлар кенгаши раиси аъзо
Ядигаров Элдор Махмадиёрович катта илмий ходим, геология-минералогия фанлари бўйича фалсафа доктори, катта илмий ходим аъзо


Сейсмология институти ҳузуридаги геология-минералогия ва физика-математика фанлари бўйича илмий даражалар берувчи
DSc.02/30.12.2019.GM/FM.97.01 рақамли илмий кенгаш таркиби


Фамилияси,исми, шарифи Ихтисослик шифри Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони
Максудов Сабитжан Хамидович (раис) 04.00.06 Сейсмология институти, етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, профессор
Исмаилов Вахитхан Алиханович (раис ўринбосари) 04.00.06 Сейсмология институти директор ўринбосари, геология-минералогия фанлари доктори, профессор
Шукуров Зухриддин Фазлиддинович(илмий котиб) 04.00.06 Сейсмология институти, катта илмий ходим, геология-минералогия фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
Атабеков Икрам Урманович 04.00.06 Сейсмология институти, етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим
Ибрагимов Роман Соломонович 04.00.06 Сейсмология институти, етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим
Ибрагимова Татьяна Людвиговна 04.00.06 Сейсмология институти, етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим
Абдуллабеков Кахарбай Насирбекович 04.00.06 Сейсмология институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик
Раджабов Шухрат Сайфуллаевич 04.00.06 Ўзбекистон Миллий университети, кафедра профессори, геология-минералогия фанлари доктори, доцент
Туйчиев Ахмаджон Исмоилович 04.00.06 Сейсмология институти, илмий котиб, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим
Хамидов Лутфулла Абдуллаевич 04.00.06 Сейсмология институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим
Хусомиддинов Сабриддин Самарович 04.00.06 Сейсмология институти, етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори
Юсупов Шухрат Сакиджанович 04.00.06 Сейсмология институти, етакчи илмий ходим, геология-минералогия фанлари доктори
Атабаев Дилшот Хусайинбаевич 04.00.06 Ўзбекистон Миллий университети, кафедра мудири, геология-минералогия фанлари доктори, доцент